เรื่อง : กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561 07 มีนาคม 2562 (16:02 น.)   เข้าชม 455

วันที่ 11 - 12 มกราคม 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์