เรื่อง : กิจกรรม OPEN HOUSE

กิจกรรม OPEN HOUSE 07 มีนาคม 2562 (15:35 น.)   เข้าชม 9532

 วันที่  14  กุมภาพันธ์  2562  โรงเรียนบุญวัฒนาได้จัดกิจกรรม OPEN  HOUSE  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้มีส่วนร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของครูในกลุ่มสาระ และจัดกิจกรรมเกมปาประป๋อง  บิงโกให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม