เรื่อง : กิจกรรมอบรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ( เวทคณิต )

กิจกรรมอบรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ( เวทคณิต ) 07 มีนาคม 2562 (11:07 น.)   เข้าชม 401

วันที่  5 - 6 มีนาคม 2562  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้จัดอบรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ( เวทคณิต ) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความสนใจ