เรื่อง : กิจกรรมอบรมเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์นักเรียน SMTE ม.1 และ ม. 2

กิจกรรมอบรมเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์นักเรียน SMTE ม.1 และ ม. 2 07 มีนาคม 2562 (10:47 น.)   เข้าชม 416

วันที่ 4  -  5 มีนาคม   2562   ห้องเรียนพิเศษ SMTE  ได้จัดกิจกรรมอบรมเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์นักเรียนโดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมจัดอบรม การคิดเลขเเบบอินเดีย (เวทคณิต ) กิจกรรม How do you  do   กิจกรรมเรียนรู้กฎกติกา การเล่นเอแม็ท   และกิจกรรม  Funny  Rally ให้กับนักเรียน