ข่าวสารทั่วไป


กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา

ระหว่างวันที่ 24 - 30 มกราคม 2565

 
เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทำแบบทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อรับเกียรติบัตร และเชิญชวนส่งผลงานคลิปวิดีโอ TikTok เพื่อรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล
 
.
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม


การจัดกิจกรรม STEM
08 มีนาคม 2562 (10:59 น.)   เข้าชม 428
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 11 - 12 มกราคม 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  
07 มีนาคม 2562 (16:02 น.)   เข้าชม 454
กิจกรรม OPEN HOUSE
 วันที่  14  กุมภาพันธ์  2562  โรงเรียนบุญวัฒนาได้จัดกิจกรรม OPEN  HOUSE  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้มีส่วนร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของครูในกลุ่มสาระ และจัดกิจกรรมเกมปาประป๋อง  บิงโกให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม  
07 มีนาคม 2562 (15:35 น.)   เข้าชม 9532
กิจกรรมอบรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ( เวทคณิต )
วันที่  5 - 6 มีนาคม 2562  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้จัดอบรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ( เวทคณิต ) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความสนใจ
07 มีนาคม 2562 (11:07 น.)   เข้าชม 401
กิจกรรมอบรมเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์นักเรียน SMTE ม.1 และ ม. 2
วันที่ 4  -  5 มีนาคม   2562   ห้องเรียนพิเศษ SMTE  ได้จัดกิจกรรมอบรมเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์นักเรียนโดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมจัดอบรม การคิดเลขเเบบอินเดีย (เวทคณิต ) กิจกรรม How do you  do   กิจกรรมเรียนรู้กฎกติกา การเล่นเอแม็ท   และกิจกรรม  Funny  Rally ให้กับนักเรียน  
07 มีนาคม 2562 (10:47 น.)   เข้าชม 415